Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

Để có thể cập nhật yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, chúng ta cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo. Thông tin đăng ký cần chính xác bởi vì đó là thông tin chính thức để cơ quan nhà nước làm việc với người...

Hướng dẫn tra cứu thông tin, Hỏi - Đáp trên Cổng dịch vụ công

Hướng dẫn tra cứu thông tin, hỏi đáp và đánh giá sự hải lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh.
Tổng số hồ sơ nộp qua DVC trong tháng 5/2019 là 1367 hồ sơ trên tổng số 8341 hồ sơ của các TTHC được cung cấp dưới dạng DVC mức độ 3, 4; đạt tỉ lệ 16,4% (giảm 4% so với tháng trước); trong đó có 1025 hồ sơ cấp xã (tại TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân). Tính tổng 5 tháng đầu năm, đã có 6704 hồ sơ phát sinh qua DVC, đạt tỉ lệ 13,25%.