Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi :
Thế nào là Dịch vụ công trực tuyến?
Người hỏi: Đậu Anh Tuấn (Ngày hỏi:17/06/2019)
Câu trả lời :

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


<< Trở lại
Tổng số hồ sơ nộp qua DVC trong tháng 5/2019 là 1367 hồ sơ trên tổng số 8341 hồ sơ của các TTHC được cung cấp dưới dạng DVC mức độ 3, 4; đạt tỉ lệ 16,4% (giảm 4% so với tháng trước); trong đó có 1025 hồ sơ cấp xã (tại TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân). Tính tổng 5 tháng đầu năm, đã có 6704 hồ sơ phát sinh qua DVC, đạt tỉ lệ 13,25%.