Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi :
Địa chỉ truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyển của tỉnh Hà Tĩnh trên môi trường mạng như thế nào?
Người hỏi: Nguyễn Văn Anh (Ngày hỏi:08/06/2019)
Câu trả lời :

<< Trở lại
Tổng số hồ sơ nộp qua DVC trong tháng 5/2019 là 1367 hồ sơ trên tổng số 8341 hồ sơ của các TTHC được cung cấp dưới dạng DVC mức độ 3, 4; đạt tỉ lệ 16,4% (giảm 4% so với tháng trước); trong đó có 1025 hồ sơ cấp xã (tại TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân). Tính tổng 5 tháng đầu năm, đã có 6704 hồ sơ phát sinh qua DVC, đạt tỉ lệ 13,25%.