Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Câu hỏi thường gặp

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hà Tĩnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) tại sao phải đăng ký tài khoản trước khi nộp hồ sơ?

1119 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Tổng số hồ sơ nộp qua DVC trong tháng 5/2019 là 1367 hồ sơ trên tổng số 8341 hồ sơ của các TTHC được cung cấp dưới dạng DVC mức độ 3, 4; đạt tỉ lệ 16,4% (giảm 4% so với tháng trước); trong đó có 1025 hồ sơ cấp xã (tại TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân). Tính tổng 5 tháng đầu năm, đã có 6704 hồ sơ phát sinh qua DVC, đạt tỉ lệ 13,25%.