Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn tra cứu thông tin, Hỏi - Đáp trên Cổng dịch vụ công

2081 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hướng dẫn tra cứu thông tin, hỏi đáp và đánh giá sự hải lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh.

. . . . .
Tổng số hồ sơ nộp qua DVC trong tháng 5/2019 là 1367 hồ sơ trên tổng số 8341 hồ sơ của các TTHC được cung cấp dưới dạng DVC mức độ 3, 4; đạt tỉ lệ 16,4% (giảm 4% so với tháng trước); trong đó có 1025 hồ sơ cấp xã (tại TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân). Tính tổng 5 tháng đầu năm, đã có 6704 hồ sơ phát sinh qua DVC, đạt tỉ lệ 13,25%.